Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2068405 2022-11-07 08:20:00 Rønnede Vandværk - Vandværket
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80912189


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,170 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 72,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Hydrogencarbonat 312,000 mg/l 3,000 DS 9963

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 17,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,016 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 1,100 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,018 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 10,400 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 130,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader 8,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 14,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 54,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,100 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog ApS

Nørrebrogarde 131

7000 Fredericia

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt