Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1969854 2022-01-14 07:00:00 køkkenvask
Fuksiavej 7
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81045533


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 4,800 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,011 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,100 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 58,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 8,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,800 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog ApS

Nørrebrogarde 131

7000 Fredericia

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt