Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1936712 2021-07-05 08:45:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80912523 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Alkalinitet,total TA 5,100 meq/l 0,050 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,007 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 80,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Calcium 80,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbonat 2,400 mg/l 2,000 Beregnet

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Hydrogencarbonat 311,000 mg/l 3,000 DS 9963

Jern 0,040 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 3,000 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 19,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Magnesium 19,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat 1,700 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,014 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 10,200 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 120,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader 7,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 16,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 53,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,700 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 8,100 pH 2,000 DS/EN ISO 10523

pH 7,800 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


:

pH-målingstemperatur 21,000 grader C 0,000 DS/EN ISO 10523


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog

Søndergade 2

5560 Aarup

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt