Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2021015591 2021-04-12 10:25:00
Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,430 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 72,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 27,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Fluorid 0,540 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 336,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 2,300 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,800 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 21,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,033 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 2,900 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 21,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,003 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,100 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,034 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Sulfat 1,900 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 53,000 mS/m 1,500 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 2,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 37,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 71,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt 1,900 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 7,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog

Søndergade 2

5560 Aarup

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt