Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2014046951 2014-08-18 13:10:00
Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S Boring 1


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,450 mg/l 0,006 SM 17 udg. 4500

Calcium 74,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 36,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,430 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 311,000 mg/l 2,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,800 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Inddampningsrest 350,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 2,200 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,400 mg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Magnesium 16,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,049 mg/l 0,005 DS/ISO 17294-2

Natrium 20,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,500 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,100 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,050 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 8,900 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Tilstandsparametre

Konduktivitet 57,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 10,400 grader C DS

pH 7,300 pH DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,480 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 37,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 60,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,130 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog ApS

Nørrebrogarde 131

7000 Fredericia

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt