Aqualog Demo Vand

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2013014139 2013-08-07 12:10:00
Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S Boring


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,490 mg/l 0,006 SM 17 udg. 4500

Calcium 72,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbon, organisk, NVOC 1,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. 5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 26,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,500 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 337,000 mg/l 2,000 DS 9963

Inddampningsrest 330,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 2,200 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,600 mg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Magnesium 20,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,034 mg/l 0,005 DS/ISO 17294-2

Methan 1,400 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 18,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,500 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,100 mg/l 0,100 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,040 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 1,700 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Sulfid-S <0,020 mg/l 0,020 DS 278


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Anioniske detergenter 3,300 µg/l 3,000 DS 237

Benzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chloroform <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 56,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 9,500 grader C DS 2250

pH 7,200 pH DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 2,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 36,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 83,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) 1,900 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 7,500 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog

Søndergade 2

5560 Aarup

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies