Aqualog Demo Vand

Skal jeres forbruger også kunne se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside? Klik på "Vis forbrug"

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1878053 2021-04-12 10:40:00 Lager
Vordingborgvej 517
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Danmark A/S 835-2021-80916546 Lager


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 3,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,029 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Turbiditet 0,240 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Kimtal ved 22 grader 110,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 53,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,600 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,800 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog

Søndergade 2

5560 Aarup

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 16º dH


Senest målt den: 05-07-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies